Hastalık Kişiye Özeldir, Tedavide Kişiye Özel Olmalıdır...
Mayıs 26, 2020
Tedavi

Konu ile ilgili yazılmış. Hastalıkların duygusal nedenleri, hastalıkların zihinsel nedenleri, hastalıların ruhsal nedenleri gibi çok sayıda kitap var. Hastalarımız çoğu zaman “bir tanıdığımda aynısını yapıyor ama o hasta olmadı, neden ben hasta oldum” derler. Bu farklılıkların nedeni ve bir hastalığın farklı nedenlerle nasıl oluştuğunu açıklamaya çalışalım.

Özellikle kronik hastalıklar başta olmak üzere neredeyse hiçbir hastalığın tek bir nedeni yok. Yani bir hastalığın bir sürü nedeni olabilir. Hatta aynı hastalığa sahip bireylerde bile o hastalığın nedenleri farklı olabilir. Kişiye özel tedavi burada devreye giriyor. Yani hastalık aynı olabilir ama nedenleri farklı olabiliyor. Aynı hastalıklara farklı tedavi uygulanabilir. HASTALIK YOKTUR HASTA VARDIR.

Bir hastalığın temelinde; GENETİK, FİZYOLOJİK, PSİKOLOJİK, SOSYAL, BESLENME, YAŞAM TARZI… gibi ana başlıklar sayılabilir. Bu her ana başlığın kendi içinde bir sürü alt başlıkları var. Mesela beslenme ile ilgili doğal gıdalardan paketlenmiş hazır gıdalara, sadece protein tüketiminden sadece karbonhidrat tüketimine kadar bir sürü farklılıklar var. Mesela psikolojik durum ile ilgili kaygı, anksiyete, stres, negatif düşünce, değersiz hissetmek, duygu bozuklukları. Mesela sosyal ortam ile ilgili dışlanma, hor görülme, toplumdan soyutlanma, yalnız kalma, arkadaşlık kuramamak vb.

Gördüğünüz gibi hastalık deyince ilk ve kısa olarak 6 ana başlık sayabiliriz. Bu her başlığın en az 5 er tane alt başlığı olsa bir hastalığın oluşması için 30 farklı neden olabilir. Bu 30 farklı nedenden sadece 1 tanesi de hastalık yapabilirken, 5 tanesi de yapabilir, 10 tanesi de 30 tanesi de… Bir X hastalığının sebebi A kişisinde 10 nedenden dolayı gerçekleşmişken, B kişisinde bu X hastalığı 5 farklı nedenin bir araya gelmesi ile oluşmuş olabilir.  Bu durumda A kişisi ile B kişilerinin hastalığı aynı olsa da uygulanacak tedavi programı değişecektir.