Yöntemler

OSTEOPATİ

Vücudumuzu oluşturan ve uyum içinde çalışması gereken sistemlerin (kas-iskelet sistemi, sinir sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi) iletişim ve bağlantılarını temel alarak, bu etkileşimlerin normal seviyelerde çalışması için el ile yapılan tedavi yöntemleri bütünüdür. Bu tedavide amaç; semptomları ortadan kaldırmak değil, sorunun ana kaynağını bulmak ve tedavi etmektir. Bunun için insan vücudu anatomik, nörolojik ve fizyolojik olarak çok iyi bilinmeli, sorunun asıl kaynağı bu bağlantılar yolu ile bulunmalı ve açıklanmalıdır.

MANUEL TERAPİ

Manuel terapi herhangi bir cihaz ya da makine kullanmaksızın sadece elle uygulanan bir tedavi yöntemidir. Manuel terapide amaç kas spazmı, kas gerginliği ve eklem disfonksiyonunun neden olduğu ağrıları azaltmaktır. Bu yöntem sadece eller kullanılarak bölgedeki eklemleri manipüle ve mobilize ederek uygulanır.

PSİKONÖROİMMÜNOLOJİ

Psikonöroimmünoloji (PNI); davranış, beyin ve bağışıklık sisteminin etkileşimini inceleyen alan olarak tanımlanmaktadır. Halk arasında çok uzun yıllardır dile getirilen stresin sağlık üzerindeki olumsuz etkisine günümüzde psikonöroimmünoloji alanı, mekanizmasını da kanıtlayarak açıklama getirmektedir.

BANTLAMA

Kinezyolojik bantlama tekniği 1973 yılında Dr. Kenzo Kase tarafından geliştirilmiş bir tamamlayıcı tedavi yöntemidir. Bu uygulama hastanın hareketini çok kısıtlamadan destek sağlar. Hareketleri ağrısız yapmasına yardımcı olur.

İletişim Formu